สยจ.สิงห์บุรีลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปี 2563

14 ก.พ. 2563 14:31 น. 37 ครั้ง

       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. นายบุญเลิศ คงหอม ยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการให้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รวมทั้งการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่    ประจำปี 2563 ในการประชุมประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด