สยจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่นิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

14 ก.พ. 2563 14:45 น. 84 ครั้ง

      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.นายบุญเลิศ คงหอม ยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมดำเนินการจัดโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อไป

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด