ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.พ. 2563 14:54 น. 48 ครั้ง

เอกสารแนบ