สยจ.มหาสารคาม ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

14 ก.พ. 2563 15:15 น. 81 ครั้ง

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยุทธพร คุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม และยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและให้ความรู้ทางกฎหมาย จัดโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด