ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.พ. 2563 15:33 น. 56 ครั้ง

เอกสารแนบ