สยจ.ตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้

14 ก.พ. 2563 16:23 น. 160 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย คลีนิคยุติธรรม ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ดังนี้

      ๑.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด