กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี อาสาสมัครคุมประพฤติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันปกรณ์

14 ก.พ. 2563 17:12 น. 187 ครั้ง

          วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันปกรณ์ 63

          มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการ เปิดมิติการคุ้มครองทางสังคมในยุคสังคมดิจิทัล สู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย พร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันปกรณ์ 63 โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำหรับปีนี้ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายจิรพัฒน์ ปุณยวุฒิวาณิชย์ อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ และนายพรหมมา กิที อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก  

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ