• Slide 0

วันที่ 5 ก.พ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 6 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม จัดประชุมการหารือการตรวจราชการ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 ก.พ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 6 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม จัดประชุมการหารือการตรวจราชการ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในที่ประชุม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม

 

 

ลงวันที่ 14 ก.พ. 2563 17:06 น.

จำนวนผู้อ่าน 453 คน