กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กรเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กับกิจกรรม "ตั้งวงเล่า เมาท์ทุกข์สุข" (ครั้งที่ ๑)

14 ก.พ. 2563 17:20 น. 258 ครั้ง

พิมล/

พิมล/ข่าว

กฤษดา/ถ่ายภาพ/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ