นายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดพัทลุง รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

14 ก.พ. 2563 17:47 น. 339 ครั้ง

เสาวลักษณ์/ข่าว

กฤษดา/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ