สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.พ. 2563 20:19 น. 8 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด