สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๘ ราย

14 ก.พ. 2563 20:29 น. 12 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๘ ราย ดังนี้  

                ๑.ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ๑ ราย

                ๒.ปรึกษากฎหมาย

                    - เรื่อง การยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ๓ ราย

                    - เรื่อง การยื่นคำขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ๒ ราย

                    - เรื่อง คดีแรงงาน ๑ ราย

                    - เรื่อง บังคับคดี ๑ ราย   

         

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด