สยจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

14 ก.พ. 2563 20:39 น. 13 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณี ขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย ณ ตำบลหันโจด อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

      

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด