สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๕ ราย

14 ก.พ. 2563 22:10 น. 16 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ ช่วยเหลือในการดำเนินคดี เรื่องการบังคับคดี ๑ ราย เรื่องหย่า ๑ ราย ช่วยเหลือปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) คดีพรากผู้เยาว์ ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีเพศ ๑ ราย กรณีร่ายกาย ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด