กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน

15 ก.พ. 2563 09:29 น. 11 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววิณินทร สุจิรัตนวิมล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 6 และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ทั้งนี้ ได้บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี รวมถึงจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

การจัดโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการสร้างวินัยในตนเอง ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและยาเสพติด รวมถึงให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความเคารพในความถูกต้อง เป็นธรรม ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด