สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี จัดโครงการบังคับคดีสัญจร เสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายในชีวิตประจำวัน

15 ก.พ. 2563 09:41 น. 12 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายพลัฐ หิรัญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 2 (Sandbox) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดโครงการบังคับคดีสัญจร เสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับคดีและกฎหมายในชีวิตประจำวัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดเสม็ด จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ได้บรรยายให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี รวมถึงการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมบังคับคดี ให้แก่ประชาชน จำนวน 50 คน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด