สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 9 (Sandbox) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

15 ก.พ. 2563 09:53 น. 11 ครั้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 9 (Sandbox) ประกอบด้วย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ สถานที่จัดงานในแต่ละจังหวัด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด