ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

20 ก.พ. 2563 11:16 น. 361 ครั้ง

เอกสารแนบ