สยจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเก๋งตีนผีชนคนดับ ทิ้งรถหลบหนีเจอกัญชากว่า 200 กก.

21 ก.พ. 2563 12:08 น. 45 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ถูกรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนพังยับเยินทั้งคัน ใกล้กันพบรถเก๋งฮอนด้าซิตี้ หมายเลขทะเบียน
2กน8127กรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้ารถเก๋งฝั่งคนขับพังยับเยิน แต่ไม่พบคนขับ หรือเจ้าของรถ คาดว่าหลบหนีไป ตรวจสอบภายในรถเก๋งพบกระสอบถุงพลาสติกขนาดใหญ่สีดำ พันด้วยเทปกาวใสอย่างมิดชิด
 จำนวน 2 กระสอบบริเวณเบาะด้านหลัง และอีก 2 กระสอบที่บริเวณฝากระโปรงด้านท้ายรถ คาดว่าจะเป็นกัญชาอัดแท่ง ส่วนรถยนต์เก๋งจะนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดครั้งที่สภ.เสนางคนิคม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการดังนี้

  1. ยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานงานนายมิตร โทนุวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ซึ่งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสิริเสนางค์ ลงพื้นที่ร่วมให้ความช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมาย
  2. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับผู้เสียหายและคำแนะนำด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

   ผลการให้ความช่วยเหลือ

    เบื้องต้นยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานงานนายมิตร โทนุวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ซึ่งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสิริเสนางค์ ลงพื้นที่ร่วมให้ความช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ทายาทผู้เสียหายตามมาตรฐานสากล ในการให้ทายาทผู้เสียหายได้รับทราบถึงสิทธิด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (สิทธิในการขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย) สิทธิด้านการได้รับการชดใช้จากผู้กระทำความผิด (สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 หรือสิทธิในการฟ้องคดีละเมิด โดยกองทุนยุติธรรม) สิทธิด้านการได้รับการชดเชยจากรัฐ (สิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แก่นายหอม โคตะวงศ์ (บิดา) อายุ 85 ปี และนางสวาย โคตะวงศ์ (มารดา) อายุ 77 ปี  ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จะได้ติดตามและรายงานความคืบหน้าต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด