สยจ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีหญิง วัย 56 ปี ถูกชายที่แอบรักยิงเสียชีวิต สาเหตุมาจากฝ่ายชายหึงหวงที่ฝ่ายหญิงกำลังจะมีชายอื่นมาสู่ขอ

21 ก.พ. 2563 12:24 น. 64 ครั้ง

        กรณี ข่าว “หญิงวัย 56 ปี ถูกชายที่แอบรักยิงเสียชีวิต สาเหตุมาจากฝ่ายชายหึงหวงที่ฝ่ายหญิงกำลังจะมีผู้ชายอื่นมาสู่ขอ เหตุเกิดในพื้นที่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ JC เดินทางไปยังบ้านเกิดเหตุพบพระอึ่งซึ่งเป็นบุตรของผู้ตาย ที่บวชเป็นพระจำวัดที่วัดบ้านหนองบอน ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ให้ข้อมูลว่าศพโยมแม่ กำลังเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาล
    เพื่อนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองบอน
  2. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับผู้เสียหายและคำแนะนำด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  ผลการให้ความช่วยเหลือ

         เบื้องต้นวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์/ยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายวัชรพันธุ์ เจือจันทร์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ JC ไปยังบ้านเกิดเหตุพบพระอึ่งซึ่งเป็นบุตรของนางสาวตรี อินสำราญ (ผู้ตาย) ที่บวชเป็นพระจำวัดที่วัดบ้านหนองบอน ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ให้ข้อมูลว่าศพนางสาวตรี ฯ (โยมแม่) กำลังเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองบอน ขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางมา

          ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและแนะนำเอกสารเกี่ยวกับการยื่นคำขอตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาฯ แก่ญาติของผู้เสียหายเป็นที่เข้าใจและรับทราบแล้ว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด