กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ พิจารณาโอนตัวนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศ เพื่อเดินทางกลับไปรับโทษต่อในประเทศที่ตนเองมีสัญชาติอยู่

21 ก.พ. 2563 13:30 น. 123 ครั้ง

พิมล : ข่าว

นิวัฒน์ : ถ่ายภาพ - ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ