ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลนขนาดใหญ่ ระบบดิจิตอลสำหรับพิมพ์งานหน้ากว้าง ขนาด A๐ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.พ. 2563 14:14 น. 30 ครั้ง

เอกสารแนบ