กรมบังคับคดี ร่วมกับ ปปส. จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดียาเสพติดทั่วประเทศ นัดที่ 2

21 ก.พ. 2563 16:49 น. 70 ครั้ง

กรมบังคับคดี ร่วมกับ ปปส. จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดียาเสพติดทั่วประเทศ นัดที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กว่า 200 รายการ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด