กรมคุมประพฤติจับมือบริษัทเลิศลอย เมทัล ชีท ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้กระทำผิด

22 ก.พ. 2563 11:50 น. 66 ครั้ง

วานนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เดินทางเยี่ยมชมบริษัท เลิศลอย เมทัล ชีท จำกัด และศูนย์ฝึกบารอน รับเบอร์ เทรนนิ่ง ณ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ร่วมกับนางสาวอภิศราวรรณ วัชรินทร์พร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้อธิบดีกรมคุมประพฤติยังเสนอการเปิดตลาดแรงงานเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถค้นหาอาชีพตามความประสงค์ พร้อมผลักดันการบูรณาการหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อต่อยอดและพัฒนาภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการคืนคนดีสู่สังคม

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด