กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ ห่วงใยประชาชน เร่งผลิตหน้ากากอนามัยผ้ามัสลินจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ ต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

3 มี.ค. 2563 11:45 น. 4,590 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ ห่วงใยประชาชน เร่งผลิตหน้ากากอนามัยผ้ามัสลินจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ ต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

จากสถานการณ์ปัญหาการแพร่กระจายของฝุ่นพิษที่มีขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพปกคลุมไปทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 และในช่วงเดือนมกราคม 2563 เกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ประชาชนต้องป้องกันด้วยการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น จึงทำให้ประสบปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนและมีราคาที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการกระจายหน้ากากอนามัยให้กับผู้ที่ต้องการเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และฝุ่นละออง ทางเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 5 แห่ง จึงได้ผลิตหน้ากากอนามัยที่เมื่อใช้แล้วสามารถซักทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ได้อีกหลายครั้ง สามารถป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคได้ดีในระดับหนึ่ง ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ทัณฑสถานหญิงกลาง
ผลิตจากผ้ามัสลิน 2 ชั้น สีขาว สามารถซักได้ ราคาชิ้นละ 15 บาท
ผ่านเพจ Facebook @ผลิตภัณฑ์ทัณฑสถานหญิงกลาง
http://bit.ly/2TfKkeY
**สั่งจอง (2 สัปดาห์) กำลังการผลิต 1,000 ชิ้นต่อวัน

2. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตจากผ้ายืดคละสี สามารถซักได้ ราคาชิ้นละ 10 บาท
ช่องทางจำหน่ายติดต่อโทร 044-613469
**สั่งจอง (2 สัปดาห์) กำลังการผลิต 800 ชิ้นต่อวัน

3. เรือนจำจังหวัดชัยนาท
ผลิตจากผ้าคอตตอน 2 ชั้น สีขาว ราคาโหลละ 55 บาท
ช่องทางจำหน่ายติดต่อโทร 080-5811434
**สั่งจอง (2 สัปดาห์) กำลังการผลิต 1,000 ชิ้นต่อวัน

4. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
ผลิตจากผ้าป่านมัสลิน 2 ชั้น ราคาโหลละ 200 บาท
ผ่านทางเพจ Facebook @ผลิตภัณฑ์เรือนจำกลางกำแพงเพชรจากฝีมือผู้ต้องขัง
http://bit.ly/2wqGczW
**สั่งจอง (2 สัปดาห์) กำลังการผลิต 500 ชิ้นต่อวัน

5. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ผลิตจากผ้าป่านมัสลิน ผ้าสารูแบบคละสี ราคาชิ้นละ 15 บาท
ผ้าโทเร 2 ชั้น แบบคละสี ราคา 10 บาท
พร้อมส่ง 500 ชิ้น
ช่องทางการจำหน่ายผ่านเพจ Facebook Ladies HANDS หรือโทร. 053-122340 ต่อ 22
**สั่งจอง (1 สัปดาห์) กำลังการผลิต 1,000 ชิ้นต่อวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด