• Slide 0

วันที่ 4 มี.ค.2563 นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดนครสวรรค์

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าคารวะนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในพื้นที่
จากนั้นผู้ตรวจราชการฯ ได้เข้าเยี่ยมหน่วยงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครสวรรค์ และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้ง รับฟังปัญหา/อุปสรรค์ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอีกด้วย

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ลงวันที่ 4 มี.ค. 2563 19:02 น.

จำนวนผู้อ่าน 30 คน