• Slide 0

วันที่ 4 มี.ค.2563 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางเข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตรวจราชการที่ 6 จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์) เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด รวมถึงประเด็นการตรวจติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ดังนี้ 1. การจัดการประมงอย่างยั่งยืน 2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์บัญชาการกู้ภัยทางทะเล

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ลงวันที่ 4 มี.ค. 2563 19:06 น.

จำนวนผู้อ่าน 24 คน