• Slide 0

วันที่ 4 มี.ค.2563 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดภูเก็ต โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังสภาพปัญหา พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 11:46 น.

จำนวนผู้อ่าน 18 คน