• Slide 0

วันที่ 4 มี.ค.2563 นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดนครสวรรค์

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ ต่อจากนั้นได้ เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่นจังหวัดนครสวรรค์ เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อีกทั้งได้รับฟังปัญหา/อุปสรรค์ ในการปฏิบัติงาน และปัญหาอื่นๆในพื้นที่

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, งานแต่งงาน, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 22 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 11:55 น.

จำนวนผู้อ่าน 59 คน