• Slide 0

วันที่ 5 มี.ค.2563 นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 5 มี.ค.2563 นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดอุทัยธานี โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดอุทัยธานี
ได้รับทราบ จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค์ ในการปฏิบัติงาน และปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 19 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ลงวันที่ 11 มี.ค. 2563 14:58 น.

จำนวนผู้อ่าน 15 คน