• Slide 0

วันที่ 6 มี.ค.2563 นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าพบนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมด้วย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ลงวันที่ 11 มี.ค. 2563 15:08 น.

จำนวนผู้อ่าน 10 คน