ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

11 มี.ค. 2563 17:20 น. 183 ครั้ง

เอกสารแนบ