“ด่วน ราชทัณฑ์ปิดคุกทั่วประเทศ 14 วัน งดเยี่ยมทุกเรือนจำ เพื่อป้องกันโควิด - 19”

17 มี.ค. 2563 20:49 น. 231 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด