• Slide 0

วันที่ 16 มี.ค.2563 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 มี.ค.2563 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เข้าพบนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือร่วมกันในการขับเคลื่อนงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ จากนั้นได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบ
จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เรือนจำกลางอุบลราชธานี พร้อมทั้ง รับฟังปัญหา/อุปสรรค์ ในการปฏิบัติงาน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, สำนักงาน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

ลงวันที่ 18 มี.ค. 2563 17:01 น.

จำนวนผู้อ่าน 5 คน