• Slide 0

วันที่ 16 มี.ค. 2563 นายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 มี.ค. 2563 นายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การขับเคลื่อน กพยจ. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน DXC และแนวทางการป้องกัน รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อ เชื้อไวรัส COVID 19 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ และช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน ปปส.ภาค 8 และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดภาคใต้ ทั้งนี้ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการและการต้อนรับเป็นอย่างดี

ในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

 

ลงวันที่ 18 มี.ค. 2563 17:11 น.

จำนวนผู้อ่าน 9 คน