• Slide 0

วันที่ 17 มี.ค.2563 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสตูล

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสตูล
•เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์) เพื่อหารือข้อราชการ การขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
•เวลา 10.00 น. พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
•จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูลและเรือนจำจังหวัดสตูล เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

 

ลงวันที่ 18 มี.ค. 2563 17:26 น.

จำนวนผู้อ่าน 6 คน