• Slide 0

วันที่ 17 มี.ค.2563 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 มี.ค.2563 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี พร้อมทั้ง รับฟังปัญหา/อุปสรรค์ ในการปฏิบัติงาน

ในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ในภาพอาจจะมี 21 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ลงวันที่ 18 มี.ค. 2563 17:33 น.

จำนวนผู้อ่าน 8 คน