• Slide 0

วันที่ 17 มี.ค. 2563 นายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อำเภอไชยา และอำเภอเวียงสระ)

วันที่ 17 มี.ค. 2563 นายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อำเภอไชยา และอำเภอเวียงสระ) เวลา 09.30 น.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อมอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักคุมประพฤติ สาขาไชยา และสำนักงานบังคับคดี สาขาไชยา และในเวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดี สาขาเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 15.45 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ แว่นกันแดด

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ลงวันที่ 18 มี.ค. 2563 17:38 น.

จำนวนผู้อ่าน 16 คน