กรมพินิจฯ งดการญาติเยี่ยมใกล้ชิด ๑๔ วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-๑๙

19 มี.ค. 2563 16:02 น. 434 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด