กฎหมายน่ารู้ ตอน "โรงแรมต้องมีห้องพักสำหรับคนพิการ"

24 มี.ค. 2563 16:51 น. 2,846 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้วันนี้ ขอเสนอตอน โรงแรมต้องมีห้องพักสำหรับคนพิการ

โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 100 ห้องขึ้น ต้องจัดให้มีห้องพักสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือคนชรา เข้าใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อจำนวนห้องพักทุก 100 ห้อง และจะต้องมีลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนด

#กฎหมายน่ารู้ #กฎหมายสามัญประจำบ้าน #อินโฟกราฟิก #กระทรวงยุติธรรม #โรงแรม #ห้องพัก #คนพิการ