สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการประชุมนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

25 มี.ค. 2563 12:43 น. 10 ครั้ง

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม และยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ โดยนายสำรวย สายแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา พร้อมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จำนวน 11 คน เพื่อดำเนินโครงการประชุมนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ภายใต้กรอบภารกิจ 5 ด้าน การดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นยุติธรรมสร้างสุข รวมทั้งการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพรบ.ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และการติดตามผู้พ้นโทษตาม แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษปล่อยตัว พ.ศ.2562 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด