รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไหว้สักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญานมุนี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๙ ปี ประจำปี ๒๕๖๓

25 มี.ค. 2563 16:26 น. 241 ครั้ง

ธิดาทิพย์ / ข่าว

พิษณุ / ถ่ายภาพ และออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ