สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจ ของผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ ๑๐ ราย

25 มี.ค. 2563 19:12 น. 58 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจ และความประพฤติของผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ ในอำเภอบางระกำ ๑๐ ราย ขอค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี กรณีที่ดิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอในการพิจารณาอนุมัติต่อไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด