นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่

26 มี.ค. 2563 09:35 น. 127 ครั้ง

ออกแบบ // สุกฤษฎิ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ