กิจกรรมทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ป้องกันโรค COVID-19

26 มี.ค. 2563 10:53 น. 118 ครั้ง

 

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2) พร้อมด้วยนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วม “กิจกรรมทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออกสูตรน้ำ เพื่อป้องกันโรค COVID-19” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสืบเนื่องมาจากโครงการพัฒนาบุคลากร เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการจัดให้บุคลากรกรมพินิจฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาและสาธารณประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม ซึ่งการทำแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ เป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาฯ ของ “กลุ่ม 6” ที่ได้รับมอบเงินบริจาคจากผู้บริหาร จำนวน 6,200 บาท เพื่อดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และแจกจ่ายให้กับบุคลากรกรมพินิจฯ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด