สยจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กสาววัย 14 ปี ประชดพ่อเลี้ยงตบหน้า ก่อเหตุแขวนคอลูกชายวัย 1 ขวบ

26 มี.ค. 2563 14:53 น. 45 ครั้ง

               กรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยได้เข้าพบกับ ร.ต.อ.ชาญชัย  ภูล้นแก้ว  รอง สว.(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเซกา เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีและขออนุเคราะห์เอกสารทางคดี ได้รับแจ้งว่า คดีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นมารดาเด็กชาย ผู้เสียชีวิต ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุมและดูและของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นให้ความช่วยเหลือและแจ้งสิทธิฯ ให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากคดีอาญา กรณีดังกล่าว
  2. เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคำแนะนำด้านอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลการให้ความช่วยเหลือ

         เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยได้เข้าพบกับมารดาผู้ต้องหาซึ่งเป็นทายาท(ยาย) ของผู้ตาย  และได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ ทายาทของเด็กชาย ผู้ตายและประชาชนที่มาร่วมงานฯได้รับทราบ

         ในการนี้ ทายาทของผู้ตายยังไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ เนื่องจากต้องการจัดการงานศพของผู้ตายตามประเพณีให้แล้วเสร็จก่อน เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำรายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รวมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่ต้องยื่นประกอบขอรับค่าตอบแทนฯ พร้อมทั้งมอบเอกสารประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้แก่ทายาทของผู้ตายได้รับทราบ เพื่อให้ทายาทมาดำเนินการยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ภายในกำหนดอายุความตามที่กฎหมายกำหนด ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด