สยจ.นครพนม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

26 มี.ค. 2563 16:06 น. 10 ครั้ง

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีเรื่องพิจารณาจำนวน ๒ เรื่อง ที่ประชุมมีมติอนุมัติ จำนวน ๒ เรื่อง โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด