ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มี.ค. 2563 17:32 น. 27 ครั้ง

เอกสารแนบ