นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่

26 มี.ค. 2563 17:47 น. 89 ครั้ง

เสาวลักษณ์/ข่าว

กฤษดา/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ