กฎหมายน่ารู้ ตอน "คนพิการไม่หมดโอกาสในการทำงาน"

31 มี.ค. 2563 16:08 น. 2,525 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้วันนี้ ขอเสนอตอน คนพิการไม่หมดโอกาสในการทำงาน

กฎหมายระบุให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้าง ตั้งแต่ คน ขึ้นไป ให้รับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม